ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

 • ubezpieczanie odpowiedzialności cywilnej wymagane ustawowo  
 • szkolenia stacjonarne branżowe
 • szkolenia internetowe - e-learning oraz on-line
 • szkolenia "miękkie" prezentacje, menadżerskie, negocjacje, zarządzanie czasem
 • czasopisma Inżynier Budownictwa , Inżynier Mazowsza
 • wyjazdy techniczne na terenie Mazowsza i Polski
 • karty sportowe Fitsport, Fitprofit
 • integracja poprzez sport (brydż, siatkówka, strzelectwo sportowe, pływanie, narty ...itd )
 • prenumeraty dodatkowo jednego czasopisma branżowego
 • darmowy dostęp w ramach konta na Portalu PIIB do:

- szkoleń e-learningowych,
- Serwisu Budowlanego,
- czytelni Polskich Norm (katalog uzupełniany na Państwa żądanie),
- Serwis Prawa Ochrony Środowiska,
- Serwisu BHP,
- Serwisu BISTYP.

 • organizuje konkurs „Firma Inżynierska Mazowsza” w ramach budowania prestiżu zawodu inżyniera.