ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_0_0_images_LOGOAsysta.jpgAsysta prawna Premium, program wsparcia dla wszystkich czynnych członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz dla pracowników Izby, obejmująca pomoc prawnika lub mediatora w następujących obszarach życia zawodowego lub/i życia prywatnego:

Prawa i obowiązki stron w umowach ubezpieczenia - wsparcie prawne w procesie likwidacji szkody

dotyczące ubezpieczeń:

 • obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej związanych
  z wykonywaniem zawodu inżyniera budownictwa, w tym grupowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej organizowanych dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczeń na życie,
 • ubezpieczeń mienia od zdarzeń losowych,
 • obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania pojazdu mechanicznego (OC),
 • dobrowolnych ubezpieczeń z tytułu posiadania pojazdu mechanicznego (Auto Casco).

 

Alternatywne metody rozwiązywania sporów – wsparcie w organizacji przeprowadzenia mediacji w sferach:

 • życia zawodowego Uprawnionego,
 • życia prywatnego Uprawnionego.

 

W obszarze praw i obowiązków stron w umowach ubezpieczenia w procesie likwidacji szkody, usługa obejmuje:

 • informowanie o procedurze prawnej prowadzenia sporów prawnych i ochrony swoich praw;
 • - informowanie o kosztach prowadzenia sporów prawnych;
 • przesyłanie tekstów aktualnych oraz historycznych aktów prawnych;
 • udzielanie informacji teleadresowych o instytucjach sprawujących kontrolę nad rynkiem ubezpieczeń oraz funkcjonujących w nich procedurach;
 • udzielenie informacji prawnej o powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego, orzecznictwie i poglądach doktryny w zakresie problemu prawnego, z którym zgłosił się Uprawniony;
 • analizę dokumentów i sporządzanie wzorów pism prawnych;
 • zasugerowaniem Uprawnionemu dalszego sposobu postępowania.

 

W obszarze alternatywnych metod rozwiązywania sporów (mediacji), usługa obejmuje:

 • informowanie o podstawie prawnej i zasadach oraz procedurze przeprowadzenia procesu mediacji (mediacja umowna, mediacja sądowa);
 • przedstawienie praw i obowiązków stron w postępowaniu mediacyjnym;
 • informowanie o kosztach przeprowadzenia mediacji oraz korzyściach wynikających z rozwiązania sporu w postępowaniu mediacyjnym;
 • przesyłanie wzorów dokumentów związanych z przeprowadzeniem procesu mediacji;
 • udzielenie informacji teleadresowych o mediatorach wyspecjalizowanych w obszarze problemu prawnego, z którym zgłosił się Uprawniony;
 • zasugerowanie Uprawnionemu dalszego sposobu postępowania.

 

Pomoc jest udzielana:

- telefonicznie : +48 22 118 88 67 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 21:00)

- e-mailem:         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (24H)

 

W celu uzyskania pomocy Uprawniony zobowiązany jest podać na żądanie prawnika Centrum Prawnego imię i nazwisko, oraz numer członkowski (dotyczy członków MOIIB) lub 4 ostatnie cyfry Pesel (dotyczy pracowników MOIIB)

 

Regulamin świadczenia usługi dla członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz pracowników Izby, program „Asysta prawna - Premium” – kliknij tutaj (dokument pdf)

 

Wszelkie pytania lub informację dodatkowe można uzyskać:

tel: +48 887 444 232

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.inzynier-lex.pl