ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Najbliższe spotkanie Zespołu Strzelectwa Sportowego ZSS MOIIB odbędzie się w środę 16 lutego 2022 w godz. 16.00 -19.00 na strzelnicy LEGII ul.Łazienkowska 3

Dla naszego zespołu zarezerwowane zostały cztery tory strzeleckie, więc każdy chętny członek Izby będzie mógł aktywnie korzystać z obiektu. Na początku przejdziemy szkolenie przez instruktora. Będziemy strzelać:
- tradycyjnie: z broni pneumatycznej
oraz
- na własny koszt: z broni centralnego zapłonu i broni bocznego zapłonu.

 W miarę dostępności udostępniona będzie strzelnica pneumatyczna, wiec prośba o przyniesienie naszej broni neumatycznej.
Spotkania organizujemy w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującymi zasadami i wymogami.