ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Inżynier Mazowsza nr 6 (70), listopad / grudzień  2017 – SPIS TREŚCI

Str. 2 – „Zmierzamy w dobrą stronę” – Mieczysław Grodzki - Przewodniczący Rady MOIIB;

Str. 3-5 – „Dzień Budowlanych Mazowsza 2017” – inżynierowie świętowali wspólnie z Wydziałem Inżynierii Lądowej PW;

Str. 5 – „W Płocku docenili dobrą pracę” – uroczystość Dnia Budowlanych w Płocku;

Str. 6  – „Więcej szacunku do żywiołu” – wycieczka techniczna statkiem po Wiśle;

Str. 7  – „Dzień przed reformą ” – inauguracje roku akademickiego 2017/2018;

Str. 8-9 – „Kształcimy do nieznanych wyzwań przyszłości” – rozmowa z dr Anną Jankowską – Złotym Promotorem Budownictwa 2017 r.;

Str. 9 – „Znamy już delegatów” – obwodowe zebrania wyborcze w MOIIB;

Str. 10 -  „ W Saskim Ogrodzie koło fontanny…” – z cyklu „Sekrety Warszawy”;

          - „Intercenbud” – reklama;

Str. 11 – „Medale i radość z pływania” – VIII Międzynarodowe Zawody Pływackie „MASTERS” o Puchar Przewodniczącego Rady MOIIB;

Str. 12 – „”Misja” po raz szósty” – Mistrzostwa Polski Samorządów zawodów zaufania publicznego w brydżu porównawczym;

Str. 13 – „Dzień przed reformą” – dokończenie ze strony 7;

         - „Najlepsze prace dyplomowe na Wydziale Inżynierii Lądowej PW” – rozstrzygnięcie konkursu;

Str. 14 – „Tradycja i nowe wyzwania” – 90 lat Technikum Architektoniczno - Budowlanego im.  S. Nowakowskiego w Warszawie;

          -„Car4Drive” – oferta wynajmu samochodów skierowana do inżynierów- członków Izby;

Str. 15 – „Nasi budowlani przodkowie”  - z cyklu „ Zdaniem seniora”;

Str. 16 – „ Centralne uroczystości Dnia Budowlanych” – budowlani świętowali w Warszawie;

 „Komunikat do członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa” – program ubezpieczeń zdrowotnych dla członków MOIIB.