ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Inżynier Mazowsza nr 1 (71), styczeń / luty  2018 – SPIS TREŚCI

Str. 2 – „Nowe wyzwania, stare dzieje” – Mieczysław Grodzki - Przewodniczący Rady MOIIB;

Str. 3-4 – „Przepustka do samodzielności” – 507 inżynierów otrzymało uprawnienia budowlane;

Str. 5 – „W cieniu świątecznego drzewka” – spotkanie świąteczno-noworoczne w MOIIB;

Str. 6  – „Współpraca z sektorem budownictwa” – posiedzenie Zespołu Doradców Dziekana na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej;

- „Konferencja  Erasmus +” – konferencja zamykająca  IV etap programu CLOEMC;

Str. 7  – „Pierwszy krok do kariery ” – spotkanie kierownictwa MOIIB ze studentami budownictwa na WIL PW;

- „Człowiek dialogu” – Zbigniew Janowski od 30 lat przewodzi Związkowi Zawodowemu Budowlani;

Str. 8 – „Będzie to interesujący rok” – rozmowa z Adamem Struzikiem Marszałkiem Województwa Mazowieckiego;

Str. 9 – „Pochwała dobrej roboty” – Koło Młodych Inżynierów na budowie obwodnicy Suwałk;

Str. 10 -  „ Brzeg Praski gęsta odziany wikliną…” – z cyklu „Sekrety Warszawy”;

- „Budujmy rozważnie” – konferencja nt. problemów Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”;

Str. 11 – „Rekordowa obsada zawodów” – VI Mistrzostwa Polski w brydżu sportowym o puchar Przewodniczącego PIIB Andrzeja Rocha Dobruckiego ;

Str. 12 – „”Wielki” Puchar dla naszych ” – sukces siatkarzy MOIIB;

- „ Budujmy rozważnie” – dokończenie ze strony 10;

Str. 13 – Oferta długoterminowego wynajmu samochodów dla członków MOIIB – Firma Car4Drive ;

Str. 14 – „Inżynierowie chcą dalszych zmian” – samorząd inżynierski rozmawiał w Ministerstwie  Infrastruktury;

- „Podziemne i wysokościowe” – IV Ogólnopolska Konferencja „Konstrukcje Budowlane 2017”;

Str. 15 – „Tak było”  - z cyklu „ Zdaniem seniora”;

Str. 16 – „ Rewitalizacja Starej Pragi ” – Sp. Projekt Kawęczyńska druga w konkursie Firma Inżynierska Mazowsza roku 2017.