ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Inżynier Mazowsza nr 2 (72), marzec / kwiecień  2018 – SPIS TREŚCI

Str. 2 – „To był owocny okres dla samorządu” – Mieczysław Grodzki - Przewodniczący Rady MOIIB;

Str. 3 - 4 - 5– „Bogaty dorobek naszego samorządu” – przed XVII Zjazdem Sprawozdawczo - Wyborczym MOIIB;

Str. 6 – „Wycieczki techniczne i nauka” – podsumowanie działalności Koła Młodych Inżynierów MOIIB w roku  2017 r.;
- „Inżynierowie i samorząd” – noworoczne spotkanie inżynierów w Płocku;

Str. 7  – Oferta długoterminowego wynajmu samochodów dla członków MOIIB – Firma Car4Drive ;

Str. 8-9 – „ECCE – doradca i konsultant” – rozmowa z Włodzimierzem Szymczakiem - prezydentem European Cuncil of Civil Engineer;

Str. 9 – „MTB ”Budma” w Poznaniu” – Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA”;

Str. 10 -  „ Jak pragnę kanalizacji doczekać…(1)” – z cyklu „Sekrety Warszawy”;

- „Nie taki straszny BIM” – Międzynarodowy Projekt  Interdyscyplinarny na Politechnice Warszawskiej;

Str. 11 – „W Ostrołęce o uprawnieniach budowlanych ” – 90-lecie istnienia uprawnień budowlanych w Ostrołęce ;

Str. 12 – „Cztery wieki później ” – wycieczka techniczna w zespole klasztornym kamedułów;

Str. 13 – „Będzie jaśniej i piękniej” – Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego „Światło 2018”, Sprzętu elektrycznego „Elektrotechnika 2018” oraz  wystawa „Teletechnika 2018”;

Str. 14 – „Inżynierowie na stoku” – XI zawody narciarskie Slalom-Gigant na stokach Góry Żar;

- „Nie taki straszny BIM…” – dokończenie ze strony 10;

Str. 15 – „O budowlanej pamięci ”  - z cyklu „ Zdaniem seniora”;

- „W Ostrołęce o uprawnieniach budowlanych” – dokończenie ze strony 11;

Str. 16 – Ogłoszenie VIII edycji konkursu Firma Inżynierska Mazowsza roku 2018.