ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Inżynier Mazowsza nr 3 (73), maj / czerwiec  2018 – SPIS TREŚCI

Str. 2 – „Wysoki poziom kwalifikacji zawodowych” – XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy MOIIB;
Str. 3– „Efekty dzięki zespołowi” –  Mieczysław Grodzki – Zastępca Przewodniczącego Rady MOIIB;
- „Doświadczenie i kontynuacja” – Roman Lulis – Przewodniczący Rady MOIIB;
Str. 4 -5 – „Skład  Organów Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ” – XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy MOIIB;
Str. 6  – „ Laboratorium wysokiej technologii” –  Wycieczka techniczna Koła Młodych Inżynierów MOIIB;
Str. 7 – „Doskonalenie rzeczoznawców budowlanych” – XV Konferencja naukowo-techniczna Cedzyna 2018;
Str. 8 -  „ Hala sportowa z boiskiem” – Wycieczka techniczna Koła Młodych Inżynierów MOIIB;
- „Aktywny sportowo, efektywny zawodowo” – Konkursowa rywalizacja Młodzieży w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2 w Ostrołęce;
Str. 9 – Oferta długoterminowego wynajmu samochodów dla członków MOIIB – Firma Car4Drive ;
Str. 10 – 11 – „Dialog i współpraca ” – rozmowa z Arturem Soboniem, wiceministrem inwestycji i rozwoju;
Str. 11 – „Słoneczna energia elektryczna w infrastrukturze i budynkach” – seminarium w Biurze Terenowym MOIIB w Radomiu;
Str. 12 – „Innowacja służą efektywności” – Dzień Budowlańca w SGGW;
- „Doskonalenie rzeczoznawców budowlanych” – dokończenie ze strony  7;
Str. 13 – „Najlepsi odebrali nagrody ”  - XXXI edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych ;
- „Słoneczna energia elektryczna w infrastrukturze i budynkach” – dokończenie ze strony 11;
Str. 14-16 – „Wysoki poziom kwalifikacji zawodowych” - dokończenie ze strony  2;
Str. 17 - „ Jak pragnę kanalizacji doczekać…(2)” – z cyklu „Sekrety Warszawy”;
Str. 18 – „Mieczysław Wodzicki” -  wspomnienie redaktora naczelnego „Inżyniera Mazowsza” ;
Str. 19 – „Mieszkaniowe zdobycze” – felieton Andrzeja Bratkowskiego;
- „Efekty dzięki zespołowi” - dokończenie ze strony 3;
Str. 20 - Ogłoszenie VIII edycji konkursu Firma Inżynierska Mazowsza roku 2018.