ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Inżynier Mazowsza nr 2 (66), marzec-kwiecień 2017 – SPIS TREŚCI

Str. 2 – „Można szybciej, można więcej” – Mieczysław Grodzki - Przewodniczący Rady MOIIB;

Str. 3-4-5 – „To był dobry rok” – podsumowanie działalności MOIIB przed XVI Zjazdem Sprawozdawczym 2016;

Str. 6 – „Dni Inżyniera Budownictwa” – Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2017;

Str. 7  – „Na Pragę idzie nowe” – relacja z  wizyty na inwestycji „Fabryka na Pradze”;

Str. 8  – „Walczymy o muzeum ” – rozmowa z Ewą Mańkiewicz - Cudny,  prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT;

Str. 9 – „Inżynierowie na stoku” – X zawody narciarskie slalom-gigant w Szczyrku;

-  „Walczymy o muzeum ”  – dokończenie ze strony 8;

Str. 10 – „Trasa Wschód-Zachód” – z cyklu „Sekrety Warszawy”;

Str. 11  – „Urzekła go piłka” – rozmowa ze Stanisławem Staroszem, członkiem Rady MOIIB;

Str. 12-13 – „Na linii Północ - Południe” – nowe trasy Warszawy;

Str. 14 – „Podróżnik, kolekcjoner, brydżysta” – wspomnienie śp. Damiana Jędrzejewskiego;

- „Inżynierowie na stoku” – dokończenie ze str. 9;

Str. 15 – „Honor zawodowy” – z cyklu „Zdaniem seniora”;

- „Ryszard Trykosko – Polski Herkules” – relacja z rozdania nagród Polskiego Herkulesa 2016;

Str. 16 – „Firma Inżynierska Mazowsza roku 2017” – ogłoszenie VII edycji konkursu MOIIB.