ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Inżynier Mazowsza nr 3 (67), maj-czerwiec 2017 – SPIS TREŚCI

Str. 2 – „To już 15 lat!” – Mieczysław Grodzki - Przewodniczący Rady MOIIB;

Str. 3-4-5 – „Nowe potrzeby, nowe wyzwania” – relacja z przebiegu XVI Zjazdu Sprawozdawczego MOIIB;

Str. 5 – „Będziemy współpracować” – spotkanie delegacji MOIIB w Białoruskim Związku Budowlanych;

Str. 6  – „Jak to widzą w Otwocku” – konsultacje społeczne na temat usprawnienia procesów inwestycyjnych w budownictwie ;

Str. 7  – „Etyczne standardy nadal poszukiwane ” – konferencja w ramach obchodów 15-lecia utworzenia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa ;

Str. 8 – 9 – „Z Londynu lepiej widać” – rozmowa z Piotrem Dudkiem – wiceprezesem Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii;

Str. 9 – „Naprawy i wzmocnienia konstrukcji” – XXXII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji;

Str. 10  – „Dom pod Orłami” – najciekawszy zabytek budownictwa w kategorii obiektów biurowych;

Str. 11 – „Dopisali uczniowie i sponsorzy” – XXX edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych ;

Str. 12-13 – „Na linii Wschód-Zachód” – z cyklu „Nowe trasy Warszawy”;

Str. 14 – „Chcemy uczciwego budownictwa ” – konferencja z cyklu ‘Wyroby budowlane pod kontrolą II”;

Str. 15 – „Muzeum Techniki niech trwa” – z cyklu „Zdaniem Seniora”;

- „ Z Londynu lepiej widać” – dokończenie ze str. 9.

Str. 16 – „ Firma inżynierska Mazowsza roku 2017” – ogłoszenie VII edycji konkursu MOIIB;

- „XXV edycja Międzynarodowych  Targów ŚWIATŁO” – XXV edycja  Międzynarodowych Targów „Światło” i XV edycja targów „Elektrotechnika”.