ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Kadencja 2018 - 2022


 

ROMAN LULIS
Przewodniczący Rady

 

MIECZYSŁAW GRODZKI
Zastępca
Przewodniczącego Rady

RADOSŁAW CICHOCKI
Zastępca
Przewodniczącego Rady

JERZY KOTOWSKI
Zastępca
Przewodniczącego Rady

STANISŁAW WOJTAŚ
Zastępca
Przewodniczącego Rady

MARIUSZ OKUŃ
Sekretarz Rady


ANDRZEJ WASILEWSKI
Zastępca Sekretarza Rady

TADEUSZ GAŁĄZKA
Skarbnik

DARIUSZ KAROLAK
Zastępca Skarbnika

 

JOLANTA ŁOPACIŃSKA
Członek Prezydium Rady

 

DANIEL OPOKA
Członek Prezydium Rady

 

 

KONRAD WŁODARCZYK
Członek Prezydium Rady

 

 

  TOMASZ CHOJNACKI Członek Rady
  ANDRZEJ DĘBOWY Członek Rady
  PIOTR DMOCHOWSKI Członek Rady
  ARTUR  GIZIŃSKI Członek Rady
  KRZYSZTOF GOSŁAWSKI Członek Rady
  EDWARD GRONIECKI Członek Rady
  ANDRZEJ HAJZIK Członek Rady
  ELŻBIETA JANISZEWSKA-KUROPATWA Członek Rady
  SŁAWOMIR LEŚNIEWICZ Członek Rady
  HANNA POKULNIEWICZ Członek Rady
  STANISŁAW PRZESMYCKI Członek Rady
  JERZY PUTKIEWICZ
Członek Rady
  TOMASZ RAWSKI
Członek Rady
  WALDEMAR SITEK Członek Rady
  STANISŁAW STAROSZ Członek Rady
  HALINA ŚMIERZCHALSKA Członek Rady
  ZBIGNIEW TYCZYŃSKI Członek Rady
  TOMASZ ZAKRZEWSKI Członek Rady


RADA MOIIB

1

MIECZYSŁAW

GRODZKI

Przewodniczący Rady

2

KAZIMIERZ

BADOWSKI

Zastępca Przewodniczącego Rady

3

JERZY

KOTOWSKI

Zastępca Przewodniczącego Rady

4

LEONARD

SZCZYGIELSKI

Sekretarz Rady

5

ROMAN

LULIS

Zastępca Sekretarza Rady

6

TADEUSZ

GAŁĄZKA

Skarbnik MOIIB

7

EDWARD

GRONIECKI

Zastępca Skarbnika MOIIB

8

JACEK

CHUDZIAK

Członek Prezydium Rady

9

JOLANTA

ŁOPACIŃSKA

Członek Prezydium Rady

10

JERZY

PUTKIEWICZ

Członek Prezydium Rady

11

STANISŁAW

WOJTAŚ

Członek Prezydium Rady

12

JERZY

BIELAWSKI

Członek Rady

13

TOMASZ

CHOJNACKI

Członek Rady

14

ANDRZEJ

DĘBOWY

Członek Rady

15

JOLANTA

DĘBSKA

Członek Rady

16

KRZYSZTOF

GOSŁAWSKI

Członek Rady

17

ANDRZEJ

HAJZIK

Członek Rady

18

BOGDAN

HORSZCZARUK

Członek Rady

19

ELŻBIETA

JANISZEWSKA-KUROPATWA

Członek Rady

20

ANNA

KOWALIK

Członek Rady

21

BOGUSŁAW

PAWEŁEK

Członek Rady

22

STANISŁAW

PRZESMYCKI

Członek Rady

23

WALDEMAR

SITEK

Członek Rady

24

STANISŁAW

STAROSZ

Członek Rady

25

HALINA

ŚMIERZCHALSKA

Członek Rady

26

HANNA

TABOR

Członek Rady

27

ZBIGNIEW

TYCZYŃSKI

Członek Rady

28

WOJCIECH

ZAJĄC

Członek Rady

29

WITOLD

ZDUNEK

Członek Rady