ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Kadencja 2022 - 2026


 

ROMAN LULIS
Przewodniczący Rady

 

 

ADAM BARYŁKA
Zastępca
Przewodniczącego Rady

 

 

RADOSŁAW CICHOCKI
Zastępca
Przewodniczącego Rady

 

 

ARTUR GIZIŃSKI
Zastępca
Przewodniczącego Rady

 

 

 

STANISŁAW WOJTAŚ
Zastępca
Przewodniczącego Rady

 

 

TOMASZ ZAKRZEWSKI
Zastępca
Przewodniczącego Rady

 


ANDRZEJ WASILEWSKI
Sekretarz Rady

PIOTR DMOCHOWSKI
Zastępca Sekretarza Rady

DANIEL OPOKA
SkarbnikURSZULA
CHRZANOWSKA
Zastępca Skarbnika

 

MIECZYSŁAW GRODZKI
Honorowy Przewodniczący Rady
Członek Prezydium Rady

 

 

TOMASZ PIOTROWSKI
Członek Prezydium Rady

 

 

Bartnicki Sławomir Tomasz

Członek Rady

Boros Michał Karol

Członek Rady

Chojnacki Tomasz Stanisław

Członek Rady

Czebreszuk Krzysztof

Członek Rady

Dąbrowski Robert

Członek Rady

Dominik Piotr Adam

Członek Rady

Gałązka Tadeusz

Członek Rady

Gosławski Krzysztof

Członek Rady

Górski Wojciech Łukasz

Członek Rady

Groniecki Edward

Członek Rady

Janiszewska-Kuropatwa Elżbieta

Członek Rady

Jeleniewicz Katarzyna

Członek Rady

Przesmycki Stanisław

Członek Rady

Sitek Waldemar

Członek Rady

Starosz Stanisław

Członek Rady

Suchenek Piotr Andrzej

Członek Rady

Szymczyk Dawid

Członek Rady

Wildner Mariusz

Członek RadyRADA MOIIB

1

MIECZYSŁAW

GRODZKI

Przewodniczący Rady

2

KAZIMIERZ

BADOWSKI

Zastępca Przewodniczącego Rady

3

JERZY

KOTOWSKI

Zastępca Przewodniczącego Rady

4

LEONARD

SZCZYGIELSKI

Sekretarz Rady

5

ROMAN

LULIS

Zastępca Sekretarza Rady

6

TADEUSZ

GAŁĄZKA

Skarbnik MOIIB

7

EDWARD

GRONIECKI

Zastępca Skarbnika MOIIB

8

JACEK

CHUDZIAK

Członek Prezydium Rady

9

JOLANTA

ŁOPACIŃSKA

Członek Prezydium Rady

10

JERZY

PUTKIEWICZ

Członek Prezydium Rady

11

STANISŁAW

WOJTAŚ

Członek Prezydium Rady

12

JERZY

BIELAWSKI

Członek Rady

13

TOMASZ

CHOJNACKI

Członek Rady

14

ANDRZEJ

DĘBOWY

Członek Rady

15

JOLANTA

DĘBSKA

Członek Rady

16

KRZYSZTOF

GOSŁAWSKI

Członek Rady

17

ANDRZEJ

HAJZIK

Członek Rady

18

BOGDAN

HORSZCZARUK

Członek Rady

19

ELŻBIETA

JANISZEWSKA-KUROPATWA

Członek Rady

20

ANNA

KOWALIK

Członek Rady

21

BOGUSŁAW

PAWEŁEK

Członek Rady

22

STANISŁAW

PRZESMYCKI

Członek Rady

23

WALDEMAR

SITEK

Członek Rady

24

STANISŁAW

STAROSZ

Członek Rady

25

HALINA

ŚMIERZCHALSKA

Członek Rady

26

HANNA

TABOR

Członek Rady

27

ZBIGNIEW

TYCZYŃSKI

Członek Rady

28

WOJCIECH

ZAJĄC

Członek Rady

29

WITOLD

ZDUNEK

Członek Rady