ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

W przypadku praktyki odbywanej przed 24.09.2014 praktyka powinna być udokumentowana w Książce Praktyki zawodowej.

Więcej informacji -> http://maz.piib.org.pl/uprawnienia-kwalifikacje-egzaminy/dokumentacja/110-dokumentacja

Osoby dokumentujące praktykę zawodową  w "Książkach praktyki zawodowej" zarejestrowanych do dnia 26 grudnia 2002 r. w urzędach wojewódzkich , winny w książce dokonać zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej wg obiektów, z podziałem na praktykę przy sporządzaniu projektów i na budowie.