ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

 • 07-05-2024

  Aplikacja Uprawnienia Budowlane PIIB - informacja

  Aplikacja może być zainstalowana i używana tylko na jednym urządzeniu. Reinstalacja aplikacji, w związku z posiadaniem cyfrowego zabezpieczenia fingerprintem, wymagać będzie kontaktu z PIIB i będzie wykonywana tylko w uzasadnionych przypadkach. W przypadku braku możliwości połączenia z Serwerem PIIB aplikacja nie działa (czerwony pasek z napisem błąd) - po uzyskaniu połączenia z Serwerem pracuje prawidłowo. Przy wystąpieniu takiej sytuacji należy odczekać aż zostanie nawiązane połączenie.

 • 18-03-2024

  Mobilna Aplikacja Uprawnienia Budowlane PIIB

  Uwaga kandydaci ubiegający się o uprawnienia budowlane: aplikacja do nauki przed egzaminem! Bezpłatna aplikacja UB PIIB będzie dostępna wyłącznie dla kandydatów ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych w najbliższej sesji egzaminacyjnej, którzy: – są zarejestrowani na portalu PIIB w systemie rejestracji kandydatów, – złożyli w OKK kompletny wniosek o nadanie uprawnień budowlanych, – uiścili opłatę za postępowanie kwalifikacyjne. Aplikacja UB PIIB będzie dostępna dla kandydata od chwili uzyskania z Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej uprawnienia do jej użytkowania i będzie aktywna do czwartku 23 maja 2024 r., to jest do ostatniego dnia przed egzaminem testowym. WIĘCEJ

 • 21-12-2023

  Składanie wniosku o wyznaczenie terminu(ponowni) Sesja Wiosna 2024r

  SKŁADANIE WNIOSKU O PONOWNE WYZNACZENIE TERMINU EGZAMINU - dotyczy osób, które nie zdały egzaminu pisemnego/ ustnego lub przeszły pozytywnie proces kwalifikacji , a nie podeszły do egzaminu - było możliwe do 16 lutego2024 r.    Wniosek wraz z formularzem osobowym w wersji papierowej należy złożyć osobiście w Biurze MOIIB lub przesłać pocztą do Biura MOIIB ( liczy się data stempla pocztowego); Nie ma potrzeby rejestracji w systemie kwalifikacyjnym PIIB; Druki: Wniosek  o wyznaczenie ponownego  terminu  egzaminu  + załącznik:  formularz osobowy Osoby, które w poprzedniej sesji  tj. jesień 2023r, złożyły podanie ( pisemnie lub mailowo) z informacją o chęci  przeniesienia terminu egzaminu ( pisemnego/ustnego ) na sesję wiosna 2024 r. nie muszą ponawiać wniosku.

 • 29-02-2024

  Udostępnianie danych dodatkowych w eCRUB

  Osoba, która figuruje w rejestrze GINB, może wyrazić zgodę na udostępnienie w ten sposób jej adresu do korespondencji lub numeru telefonu lub adresu e-mail. GUNB przygotował wzór zgody, który jest do pobrania ze strony internetowej Urzęduhttps://www.gunb.gov.pl/strona/centralne-rejestry-osob-posiadajacych-uprawnienia . Osoba zainteresowana udostępnieniem swoich danych do kontaktu powinna go wypełnić, podpisać i wysłać do GUNB pocztą tradycyjną, bądź poprzez e-PUAP.Zgodnie z przepisami RODO dane, co do których została wyrażona zgoda, są udostępniane na stronie internetowej GUNB przez okres obowiązywania zgody. W przypadku otrzymania informacji o jej wycofaniu, dane których dotyczyła są usuwane ze strony internetowej GUNB w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. informacji.

LOGOWANIE DO SYSTEMU INFORMACJI O KWALIFIKACJACH

Ubiegający się o uprawnienia nie będący członkami Izby -> https://portal.piib.org.pl/logowanie-kandydata

Osoby korzystające po raz pierwszy powinny założyć konto poprzez opcję REJESTRUJ, prosimy pamiętać o wyborze właściwej Izby (wybór terminów w MOIIB jest możliwy w okresie podanym w komunikacie OKK -> https://maz.piib.org.pl/uprawnienia-kwalifikacje-egzaminy/informacje-okk )

Ubiegający się o uprawnienia  będący członkami Izby logują się na swoim koncie w portalu PIIB ->  https://portal.piib.org.pl/login

Wpisane przez Państwa informacje będą występowały w postępowaniu kwalifikacyjnym, egzaminacyjnym i decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, dlatego prosimy wpisywać je ze szczególną dokładnością. Login i hasło uzyskane podczas zarejestrowania będą przydatne podczas postępowania kwalifikacyjnego, do kontroli jego przebiegu, uzyskania informacji o wyniku egzaminu itd.

 Z uwagi na zmianę systemu informatycznego : Wszystkie konta z poprzednich sesji (przed sesją Jesień 2019)  nie działają!!!

Częste problemy:

Komunikat: Nie znaleziono użytkownika o podanym loginie  - źle wpisany adres email lub jesteśmy w głównej części portalu nie będąc członkiem MOIIB (główny portal obsługuje tylko konta członków Izb).

Jak nie pamiętamy hasła można użyć opcji "Nie pamiętasz hasła? Kliknij tutaj"

UWAGA:Po pełnym uzupełnieniu wniosku dopiero jest dostępny termin.

PO WYBRANIU TERMINU NIE MA MOŻLIWOŚCI ZMIANY