ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Opłatę należy wpłacać na konto:

( W Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa nie ma możliwości wpłat )

Wraz tytułem płatności prosimy podać imię i nazwisko

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa
 
Warszawski Bank Spółdzielczy  02 8015 0004 0070 3930 2070 0001