ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Dyżury Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 16 do 18. W przypadku zmiany publikowany jest komunikat w zakładce: https://maz.piib.org.pl/uprawnienia-kwalifikacje-egzaminy.