ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Dyżury Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 16 do 18.