ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Po utworzeniu konta i po zalogowaniu można będzie wybrać miejsce oraz termin złożenia wniosku o nadanie uprawnień budowlanych.

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane będą TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM ZAREJESTROWANIU WNIOSKU W SYSTEMIE INFORMACJI O KWALIFIKACJACH.

Ubiegający się o uprawnienia nie będący członkami Izby -> https://portal.piib.org.pl/logowanie-kandydata

Ubiegający się o uprawnienia  będący członkami Izby na swoim koncie w portalu PIIB ->  https://portal.piib.org.pl/login

Wpisane przez Państwa informacje będą występowały w postępowaniu kwalifikacyjnym, egzaminacyjnym i decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, dlatego prosimy wpisywać je ze szczególną dokładnością. Login i hasło uzyskane podczas zarejestrowania będą przydatne podczas postępowania kwalifikacyjnego, do kontroli jego przebiegu, uzyskania informacji o wyniku egzaminu itd.

 Z uwagi na zmianę systemu informatycznego : Wszystkie konta z poprzednich sesji (przed sesją Jesień 2019)  nie działają!!!

 

Każdego dnia istnieje możliwość przyjęcia określonej liczby osób składających wnioski o nadanie uprawnień budowlanych.

Komunikat w sprawie opłat za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień: http://www.piib.org.pl/uchwasy-left2-237/2457-2014-12-12-12-30-28

MAPA BIUR MOIIB wraz z adresami.