ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

KOMISJA KWALIFIKACYJNA mieści się na Parterze siedziby MOIIB - wchodzimy poprzez drugie wejście do Biura MOIIB (dla stojących frontem do budynku, wejście po lewej), tam kierujemy się od razu w lewo.

Warszawa, ul. 1Sierpnia 36 B
telefony bezpośrednie: 22 878 04 03, 22 878 04 04,