ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

KONTAKT

REGULAMIN ZSS-MOIIB

TERMINARZ SPOTKAŃ II półrocze 2019r.

Kalendarz wydarzeń :

  1. W dniu 27.09.2018 r. odbyło się pierwsze nieformalne spotkanie miłośników strzelectwa sportowego MOIIB. Wtenczas nazywaliśmy się roboczo "Sekcja Strzelecka MOIIB"
  1. W dniu 15.04.2019 r. (po pół roku działalności - VI spotkań) Rada Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na Posiedzeniu w dniu 15.04.2019 r. podjęła Uchwałę nr 211/R/2019 o powołaniu Zespołu Strzelectwa Sportowego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Na ww. posiedzeniu Rada zaakceptowała trzy regulaminy określające zasady działalności ZSS-MOIIB w tym "Regulamin Zespołu Strzelectwa Sportowego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie 02-134 przy ul. 1 Sierpnia 36B".
  1. W dniu 31.05.2019 r. w Warszawie pomiędzy: Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa Warszawa ul. 1 Sierpnia 36B a Centralnym Wojskowy Klubem Sportowym "Legia  Warszawa Sekcja Strzelecka" Warszawa ul. Łazienkowska 3 zostało zawarte Porozumienie nr 1/LWSS-MOIIB o współpracy. Porozumienie ułatwi współfinansowanie i organizację wspólnych zawodów w strzelectwie sportowym, przejście procedury uzyskania pozwolenia na broń do celów sportowych, uzyskanie preferencyjnych zniżek i rabatów dla członów zespołu ZSS-MOIIB w klubie "Legia Warszawa Sekcja Strzelecka"  przy ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa. Adres można znaleźć na stronie  https://www.strzelectwo-legia.pl/pl/.


Czynni członkowie MOIIB zrzeszeni w Zespole Strzelectwa Sportowego "ZSS-MOOIB"
mogą skorzystać z wynegocjowywanych na preferencyjnych warunkach
stawek na strzelnicy Legia i uzyskać pozwolenie na broń do celów sportowych,

na które składają się m.in.:
1. roczna składka klubowa,
2. wpisowe,
3. szkolenie (szkolenie pełne),
4. legitymacja,
5. składka na PZSS- Polski Związek Strzelectwa Sportowego,
6. składka WMZSS - Warszawsko-Mazowiecki Związek Strzelectwa Sportowego.

==

Wszyscy członkowie Naszej Izby mogą być członkami Zespołu Strzelectwa Sportowego MOIIB, wystarczy tylko wyrazić taką wolę i  przychodzić na spotkania.