ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

  1. lipiec: 23.07.2019 r. 16.00-18.00 w siedzibie MOIIB ul.1 Sierpnia 36B, (spotkanie XI)
  2. sierpień: 27.08.2019 r. 17.00-19.00 na Strzelnicy Sportowej Legii ul. Łazienkowska 3, (XII)
  3. wrzesień: 24.09.2019 r. 16.00-18.00 w siedzibie MOIIB ul. 1 Sierpnia 36B, (XIII)
  4. październik: “I Ogólnopolskie Zawody w Strzelectwie Sportowym Inżynierów Budownictwa” w dn.18.10.2019 r. na Strzelnicy Sportowej Legii ul. Łazienkowska 3, (spotkanie (XIV) 
  5. listopad:  26.11.2019 r. 16.00-18.00 w siedzibie MOIIB ul. 1 Sierpnia 36B, (XV)
  6. grudzień: 10.12.2019 r. 17.00-19.00 na Strzelnicy Sportowej Legii ul. Łazienkowska 3, (XVI)

Zapraszamy koleżanki i  kolegów na najbliższe spotkania!