ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Poniżej znajdą Państwo przydatne informacje nt. członkostwa, zajęć doskonalenia zawodowego, prenumeraty czasopisma i dodatkowych, bezpłatnych dla członków, usług internetowych.

1. Informacje z Działu Członkowskiego

Od 1 lipca 2013r. wydajemy zaświadczenia elektroniczne.
Wszystkie informacje dotyczące numeru członka oraz ważności posiadanego zaświadczenia można uzyskać w Internecie na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Poniżej zamieszczony jest link, który przekieruje do formularza na stronie:

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (wyszukiwarka)
Wyszukiwanie Członków MOIIB: wpisywać tylko imię i nazwisko lub sam numer członkowski,
Wyszukiwanie Kandydatów: wpisywać tylko imię i nazwisko i w polu Lista zaznaczyć opcję KANDYDAT na członka.
Członkowie MOIIB mogą, korzystając z wyszukiwarki, pobrać druki wpłat oraz zaświadczenie elektroniczne w formacie pdf (do pobrania zaświadczenia wymagane jest aktywne konto w portalu PIIB).

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Warszawa, ul. 1 Sierpnia 36B,

2) kontakt w sprawie danych osobowych email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 8 ust. 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 .)

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą bezterminowo, zgodnie z wymogiem art.8 ust. 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 .)

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych (zgodnie z wymogami prawa).

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w celu realizacji  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 .)  jest obligatoryjne.

2. Informacje z Działu Doskonalenia Zawodowego

Zajęcia doskonalenia zawodowego MOIIB
- Na stronie MOIIB www.maz.piib.org.pl znajduje się zakładka Doskonalenie Zawodowe a w niej m.in. harmonogram organizowanych zajęć zawierający informacje dot. daty, tematu, programu zajęć, wykładowcy oraz liczby wolnych miejsc. Ostatnim elementem informacji jest Formularz zgłoszeniowy, który służy do szybkiego zapisania się na zajęcia. W formularzu należy podać: imię i nazwisko; numer członkowski; aktualny adres mailowy; aktualny numer telefonu. Zgłaszający otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na podany w formularzu adres mailowy.
- Na stronie MOIIB znajduje się również zakładka Materiały szkoleniowe. Zawiera ona materiały związane z organizowanymi zajęciami doskonalenia zawodowego przeprowadzonymi przez biuro w Warszawie oraz w Biurach Terenowych.

Czasopisma - Prenumerata (kliknij tutaj)
- Członkowie MOIIB w ramach opłaconej składki członkowskiej otrzymują bezpłatnie jedno czasopismo branżowe lub ogólnobudowlane wybrane z listy czasopism zatwierdzanej corocznie przez Prezydium Rady.
Aby otrzymać czasopismo należy spełnić dwa wymogi: mieć opłaconą składkę członkowską oraz wypełnić i przesłać do biura MOIIB ankietę członkowską.
Ankieta członkowska jest dostępna w biurze MOIIB (wersja papierowa) oraz na stronie internetowej MOIIB (wersja elektroniczna).
Wypełnianie ankiety przez członka odbywa się poprzez uzupełnienie wszystkich wymaganych pól z ankiety. Po wypełnieniu należy kliknąć przycisk Wyślij. Ankieta trafia bezpośrednio w formie elektronicznej do Działu Doskonalenia Zawodowego (DDZ), który zajmuje się aktualizacją i zamawianiem prenumeraty.
- Dodatkowo członkowie MOIIB, którzy mają opłaconą składkę członkowską, otrzymują czasopisma „Inżynier Budownictwa” (wyd. PIIB) oraz „Inżynier Mazowsza” (wyd. MOIIB).

3. Serwis internetowy doskonalenia zawodowego
dostępny po zalogowaniu się na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (kliknij tutaj).
Członkowie MOIIB znajdą tu m.in.:
▪ szkolenia w systemie e-learningowym:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie.
 2. Bezwykopowe technologie odnowy przewodów infrastruktury podziemnej miast.
 3. Eurokod 7, planowanie, interpretacja i projektowanie geotechniczne zgodne z PN EN 1997 i nowymi normami europejskimi.
 4. Głębokie wykopy.
 5. Instalacje elektryczne niskiego napięcia w budownictwie. Część I - Procesy normalizacyjne Urządzenia elektryczne.
 6. Instalacje elektryczne niskiego napięcia w budownictwie. Część II - Środki ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa.
 7. Konstrukcje drewniane – wymagania oraz podstawowe zasady projektowania i wykonawstwa.
 8. Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych.
 9. Kosztorysowanie robót budowlanych.
 10. Metody osuszania przegród budowlanych, przyczyny i skutki zawilgocenia budynków.
 11. Odpowiedzialność inżynierów budownictwa pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
 12. Organizacja budowy – wybrane praktyczne zalecenia dla dobrego przygotowania i sprawnej realizacji.
 13. Podstawy projektowania konstrukcji według PN-EN 1990.
 14. Samowola budowlana i istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego - proces naprawczy przed organami nadzoru budowlanego.
 15. Wprowadzenie do eurokodów.
 16. Wprowadzenie do konstrukcji zbrojonych geosyntetykami.
 17. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych na wysokości – rusztowania i podesty robocze, środki ochrony indywidualnej.
 18. Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną. Dobór mocy źródeł zasilających - zagadnienia wybrane. Część I.
 19. Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną. Dobór mocy źródeł zasilających - zagadnienia wybrane. Część II.

Bibliotekę norm PKN,
Serwis budowlany wydawnictwa Wolters Kluwer,
Serwis BHP wydawnictwa Wolters Kluwer,
Prawo ochrony środowiska wydawnictwa Wolters Kluwer.