Szybki kontakt

Warszawa (-> szczegóły),

ul. 1 Sierpnia 36 B

02-134 Warszawa

NIP: 525 22 58 203

tel. +48 22 868 35 35

biuro@maz.piib.org.pl

pozostałe biura »
 
 

Współpraca


 

b_150_100_16777215_00_images_stories_inzynierowie.jpgPODSTAWOWE INFORMACJE:
ADRES: ul. 1 Sierpnia 36 B 02-134 Warszawa
NIP: 525 22 58 203
REGON: 015314014
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
nr konta: 02 80150004 0070 3930 2070 0001
(opłaty członkowskie należy dokonywać na konta indywidualne przydzielane każdemu członkowi osobno)

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zrzesza blisko 20 tys. inżynierów i techników budownictwa posiadających uprawnienia budowlane we wszystkich specjalnościach do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Przynależność do izby jest obowiązkowa i tylko osoby wpisane na listę członków PIIB mają prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. pełnienia funkcji projektanta, kierownika budowy, czy inspektora nadzoru budowlanego. Obowiązkowe jest również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej pracy zawodowej.


Do zadań Izby jako samorządu zawodowego w szczególności należy:

   • sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków izb,
   • reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych swoich członków,
   • ustalanie zasad etyki zawodowej i nadzór nad jej przestrzeganiem,
   • nadawanie i pozbawianie uprawnień budowlanych w poszczególnych specjalnościach oraz nadawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego,
   • współdziałanie z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego oraz innymi samorządami zawodowymi i stowarzyszeniami zawodowymi,
   • opiniowanie minimalnych wymagań programowych  w zakresie kształcenia zawodowego inżynierów budownictwa oraz wnioskowanie  w tych sprawach,
   • zarządzanie majątkiem  i działalnością gospodarczą samorządu zawodowego,
   • prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków samorządów zawodowych,
   • opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących budownictwa,
   • organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych oraz innych form pomocy materialnej członków samorządów zawodowych,
   • prowadzenie list członków samorządów zawodowych,
   • realizacja zadań statutowych.


      Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2014 MOIIB
      aplikacje www: entim