ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

  • 21-05-2019

    Dyżury Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB

    Dyżur Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB w dniu 18 lipca 2019 r. został odwołany.

  • 22-05-2019

    Terminy Sesji egzaminacyjnej Jesień 2019

    Przyjmowanie dokumentów na Sesję Jesień 2019r rozpocznie się 19 sierpnia 2019r .   Dokumenty należy złożyć do dnia 30 sierpnia 2019r.  System logowania zostanie uruchomiony dnia 12 sierpnia 2019r. Egzamin na uprawnienia budowlane Sesja Jesień 2019 odbędzie się  22 listopada 2019r.