ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

  • 14-01-2019

    Egzamin Maj 2019 - wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu ponownego składamy do 8 marca 2019r.

    UWAGA: Osoby, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji, a nie przystąpiły bądź nie zdały egzaminu winny złożyć (osobiście lub pocztą tradycyjną) Wniosek o wyznaczenie ponownego terminu egzaminu oraz Formularz osobowy w terminie do 8 marca 2019 r.  Pliki do pobrania: Wniosek o wyznaczenie ponownego terminu egzaminu Formularz osobowy  

  • 14-01-2019

    Przyjmowanie Dokumentów - Sesja Wiosna 2019r.

    Przyjmowanie dokumentów na Sesję Wiosna 2019r rozpocznie się 21 stycznia 2019r .  Dokumenty należy złożyć do dnia 12 lutego 2019r .