ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

 • 23-12-2020

  Przyjmowanie dokumentów na XXXVII Sesje - Wiosna 2021 r. (Egzamin pisemny planowany 28 maja 2021r.)

  Dokumenty  można  będzie składać  od  dnia 18 stycznia 2021 r. do  dnia 29 stycznia 2021 r. ( termin ostateczny! )    Elektroniczna rejestracja wniosków w systemie kwalfikacjii https://portal.piib.org.pl/logowanie-kandydata zostanie uruchomiona dnia 4 stycznia 2021r.     Uwaga!  Przyjmowane będą  tylko  kompletne wnioski zarejestrowane wcześniej w systemie kwalifikacji (zgodnie z dniem i godziną wybraną w systemie).  

 • 23-12-2020

  Składanie wniosku o wyznaczenie ponownego terminu egzaminu

  Składanie wniosku o wyznaczenie ponownego terminu egzaminu  (dotyczy osób które nie zdały lub nie podeszły do egzaminu) ostateczny termin składania wniosków do 12 marca 2021 r. Osoby nieposiadające konta w systemie kwalifikacji powinny przed złożeniem wniosku w wersji papierowej zarejestrować się w systemie (dotyczy głównie osób przystępujących do egzaminu pisemnego). Złożenie wniosku o wyznaczenie terminu egzaminu nie wymaga wcześniejszego umówienia się. UWAGA! Sama rejestracja w systemie nie jest jednoznaczna ze złożeniem wniosku. Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu wraz z formularzem osobowym musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do MOIIB w wersji papierowej (dostarczyć można osobiście, pocztą lub wrzucić do skrzynki podawczej na ul. 1 Sierpnia 36B - czynna 24h).

 • 23-12-2020

  XXXVI Sesja „Jesień 2020”odwołany egzamin z grudnia – Nowy termin egzaminu

  Planowana data egzaminu pisemnego to 26 lutego 2021 r. (obowiązuje stan prawny na dzień 1 lipca 2020r). Na miesiąc przed wyznaczoną datą egzaminu otrzymają Państwo pisemne zaproszenia wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami.

LOGOWANIE DO SYSTEMU INFORMACJI O KWALIFIKACJACH

Ubiegający się o uprawnienia nie będący członkami Izby -> https://portal.piib.org.pl/logowanie-kandydata

Osoby korzystające po raz pierwszy powinny założyć konto poprzez opcję REJESTRUJ, prosimy pamiętać o wyborze właściwej Izby (wybór terminów w MOIIB jest możliwy w okresie podanym w komunikacie OKK -> https://maz.piib.org.pl/uprawnienia-kwalifikacje-egzaminy/informacje-okk )

Ubiegający się o uprawnienia  będący członkami Izby logują się na swoim koncie w portalu PIIB ->  https://portal.piib.org.pl/login

Wpisane przez Państwa informacje będą występowały w postępowaniu kwalifikacyjnym, egzaminacyjnym i decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, dlatego prosimy wpisywać je ze szczególną dokładnością. Login i hasło uzyskane podczas zarejestrowania będą przydatne podczas postępowania kwalifikacyjnego, do kontroli jego przebiegu, uzyskania informacji o wyniku egzaminu itd.

 Z uwagi na zmianę systemu informatycznego : Wszystkie konta z poprzednich sesji (przed sesją Jesień 2019)  nie działają!!!

Częste problemy:

Komunikat: Nie znaleziono użytkownika o podanym loginie  - źle wpisany adres email lub jesteśmy w głównej części portalu nie będąc członkiem MOIIB (główny portal obsługuje tylko konta członków Izb).

Jak nie pamiętamy hasła można użyć opcji "Nie pamiętasz hasła? Kliknij tutaj"

UWAGA:Po pełnym uzupełnieniu wniosku dopiero jest dostępny termin.

PO WYBRANIU TERMINU NIE MA MOŻLIWOŚCI ZMIANY

 

 

W związku z Zarządzeniem nr 6/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. Przewodniczącego Okręgowej Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, na podstawie  § 10 ust. 1 pkt 7 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w związku  z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn. zm.) pracownicy Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przechodzą na pracę w trybie hybrydowym (stacjonarnym/zdalnym).

Biuro Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Biura Terenowe będą pracowały w trybie hybrydowym do odwołania.

Godziny pracy Biura w Warszawie oraz Biur Terenowych MOIIB pozostają bez zmian:

Poniedziałek 9:00-18:00
Wtorek 8:00-16:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 9:00-18:00
Piątek 8:00-14:00

W tych godzinach niezbędne informacje dotyczące poszczególnych spraw, uzyskają Państwo pod numerami telefonu:

Sprawy wymagające Państwa wizyty w Biurze możliwe są jedynie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub rejestracji internetowej (dotyczy OKK).

Prosimy o przychodzenie do Izby osoby zdrowe, gdyż przed wejściem do Izby na umówioną wizytę, będzie wykonywany pomiar temperatury ciała.

Wszystkie pisma prosimy kierować do Biura Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na adres:

 1. 1 Sierpnia 36 B,  02-134 Warszawa

lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub pozostawienie w skrzynce podawczej (po prawej stronie przy głównym wejściu do Izby)