ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

 • 08-09-2022

  Odwołanie dyżuru

  Informujemy, że dnia 8 września(czwartek) dyżur Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB odwołany.

 • 21-12-2022

  Sesja Wiosna 2023r

  Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że:  Wnioski o nadawanie uprawnień budowlanych przyjmowane będą od dnia 23 stycznia do 3 lutego 2023 roku po wcześniejszej rejestracji elektronicznej kandydatów na Portalu PIIB System zostanie uruchomiony 19 stycznia 2023r., terminy będą udostępniane sukcesywnie Więcej informacji...

 • 21-12-2022

  Składanie wniosku o wyznaczenie terminu(ponowni) Sesja Wiosna 2023r

  SKŁADANIE WNIOSKU O PONOWNE WYZNACZENIE TERMINU EGZAMINU - dotyczy osób, które nie zdały egzaminu pisemnego/ ustnego lub przeszły pozytywnie proces kwalifikacji , a nie podeszły do egzaminu. TERMIN   NIEPRZEKRACZALNY DO   24 lutego 2023 r.  Wniosek wraz z formularzem osobowym w wersji papierowej należy złożyć osobiście w Biurze MOIIB lub przesłać pocztą do Biura MOIIB ( liczy się data stempla pocztowego):  Wniosek  o wyznaczenie ponownego  terminu  egzaminu  + załącznik:  formularz osobowy. NIE MA POTRZEBY ZAPISYWANIA SIĘ W SYSTEMIE MOIIB. Osoby, które w poprzedniej sesji  tj. jesień 2022r, złożyły podanie ( pisemnie lub mailowo) z informacją o chęci  przeniesienia terminu egzaminu (pisemnego/ustnego ) na sesję WIOSENNĄ 2023 r. nie muszą ponawiać wniosku.  

LOGOWANIE DO SYSTEMU INFORMACJI O KWALIFIKACJACH

Ubiegający się o uprawnienia nie będący członkami Izby -> https://portal.piib.org.pl/logowanie-kandydata

Osoby korzystające po raz pierwszy powinny założyć konto poprzez opcję REJESTRUJ, prosimy pamiętać o wyborze właściwej Izby (wybór terminów w MOIIB jest możliwy w okresie podanym w komunikacie OKK -> https://maz.piib.org.pl/uprawnienia-kwalifikacje-egzaminy/informacje-okk )

Ubiegający się o uprawnienia  będący członkami Izby logują się na swoim koncie w portalu PIIB ->  https://portal.piib.org.pl/login

Wpisane przez Państwa informacje będą występowały w postępowaniu kwalifikacyjnym, egzaminacyjnym i decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, dlatego prosimy wpisywać je ze szczególną dokładnością. Login i hasło uzyskane podczas zarejestrowania będą przydatne podczas postępowania kwalifikacyjnego, do kontroli jego przebiegu, uzyskania informacji o wyniku egzaminu itd.

 Z uwagi na zmianę systemu informatycznego : Wszystkie konta z poprzednich sesji (przed sesją Jesień 2019)  nie działają!!!

Częste problemy:

Komunikat: Nie znaleziono użytkownika o podanym loginie  - źle wpisany adres email lub jesteśmy w głównej części portalu nie będąc członkiem MOIIB (główny portal obsługuje tylko konta członków Izb).

Jak nie pamiętamy hasła można użyć opcji "Nie pamiętasz hasła? Kliknij tutaj"

UWAGA:Po pełnym uzupełnieniu wniosku dopiero jest dostępny termin.

PO WYBRANIU TERMINU NIE MA MOŻLIWOŚCI ZMIANY