ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_00_images_zjazd_baner.jpgW dniu 23 kwietnia nowo wybrany przewodniczący Rady Roman Lulis zwołał jej posiedzenie, poświęcone omówieniu przebiegu Zjazdu i dokonaniu wyboru Prezydium Rady. Bardzo ważne dla sprawnego funkcjonowania Izby po Zjeździe Sprawozdawczo- Wyborczym było oczywiście ukonstytuowane władz. Zgodnie z sugestiami Przewodniczącego do Prezydium Rady wybrano i funkcje w nim przyporządkowano następująco:

Mieczysław Grodzki pierwszy zastępca przewodniczącego

Radosław Cichocki zastępca przewodniczącego

Jerzy Kotowski zastępca przewodniczącego

Stanisław Wojtaś zastępca przewodniczącego

Mariusz Okuń sekretarz

Andrzej Wasilewski zastępca sekretarza

Tadeusz Gałązka skarbnik

Dariusz Karolak zastępca skarbnika 

Jolanta Łopacińska członek 

Daniel Opoka członek