ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

 Informacje o II Ogólnopolskim Turnieju Badmintona Inżynierów Budownictwa o Puchar Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbędzie się 9 czerwca 2018r. w Kołobrzegu.

1. Ramowy program organizacyjny

2. Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia należy dokonywać poprzez MOIIB.