ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

serdecznie zaprasza na
UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych odbędzie się w następujących dniach:

w dniu  5 lipca 2018 roku o godz. 15.00 (czwartek)
dla specjalności instalacyjnej - sanitarnej, inżynieryjnej – drogowej, inżynieryjnej - mostowej, inżynieryjnej - kolejowej, oraz instalacyjnej- telekomunikacyjnej.

w dniu  9 lipca 2018 roku o godz. 12.00 (poniedziałek)
dla specjalności konstrukcyjno – budowlanej (dla zakresu: wykonawstwo bez ograniczeń).

w dniu  9 lipca 2018 roku o godz. 15.00 (poniedziałek)
dla specjalności konstrukcyjno – budowlanej (dla zakresów: wykonawstwo w ograniczonym zakresie, projektowanie, oraz  projektowanie i wykonawstwo); instalacyjnej – elektrycznej, oraz inżynieryjnej – hydrotechnicznej.