ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_00_images_DSC02533.jpgW dniach 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie odbył się XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Podczas obrad Krajowa Rada otrzymała absolutorium i wybrano władze Izby na V kadencję, czyli na lata 2018-2022. Prezesem Krajowej Rady PIIB został prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej - Urszula Kalik ze Śląskiej OIIB, przewodniczącym Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej - Krzysztof Latoszek (Mazowiecka OIIB), przewodniczącym Krajowego Sądu Dyscyplinarnego - Marian Zdunek (Warmińsko-Mazurska OIIB), a Krajowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej - koordynatorem - Agnieszka Jońca z Łódzkiej OIIB.

Ponadto Mazowiecką OIIB będzie mieć swoich przedstawicieli w krajowych organach

Krajowa Rada Członkowie: Mieczysław Grodzki, Andrzej Jaworski, Dariusz Karolak,
Roman Lulis, Mariusz Okuń, Tomasz Piotrowski

Członek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej: Król Paweł

Członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego: Putkiewicz Jerzy, Tabor Andrzej

Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej: Włodarczyk Konrad

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:  Walasek Dariusz