ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_00_images_stories_201807rozd_DSC_0056.jpgCo szósty inżynier zdobył upragnione uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie na Mazowszu. Podczas wiosennej sesji egzaminacyjnej już XXXI Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne dopuściły do egzaminu pisemnego 4569 kandydatów, pozytywne efekt egzaminu pisemnego i ustnego uzyskało 3177 inżynierów. Daje to wynik ok. 70% w skali kraju, co uzmysławia jaki trud i wysiłek należy pomieść uzyskując uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych w budownictwie. Nasza Izba może się pochwalić zdawalnością na poziomie 83,47%.

b_250_170_16777215_00_images_stories_201807rozd_DSC_0026.jpg Na szczególną uwagę zasługuje stale rosnąca liczba niepomyślnych wyników egzaminu ustnego, którego celem jest weryfikacja umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej w procesie budowlanym. Zdaniem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej jest to skutek ustawy deregulacyjnej z 2014 roku, która zliberalizowała wymogi uzyskiwania uprawnień budowlanych, doprowadzając do obniżenia standardów odbywania praktyki zawodowej. 

b_250_170_16777215_00_images_stories_201807rozd_DSC_0369.jpgW sercu naszego kraju ponad pół tysiąca nowych Koleżanek i Kolegów w trzech turach uroczyście przekraczało próg zawodowej dorosłości. Już tradycyjnie w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zorganizowano uroczystości wręczenia uprawień budowlanych. Rada i Komisja Kwalifikacyjna starają się, aby te okazje były uświetniane obecnością znaczących osób związanych ze środowiskiem budowlanym. Tym razem obok członków kierownictwa izbowych organów i członków komisji egzaminacyjnych, we wręczaniu uprawnień udział wzięli między innymi nowo wybrany Prezes PIIB Prof. Zbigniew Kledyński, Marzena Dębowska Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wice-Prezydent Warszawy Renata Kaznowska.
Witamy wśród zawodów zaufania publicznego, powodzenia trudnym, ale pełnym satysfakcji zawodzie