ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Zapraszamy na zebranie założycielskie Sekcji Strzeleckiej MOIIB.
Odbędzie się w dniu 27.09.2018 r. o godz. 16.00 (czw.)
na sali konferencyjnej nr 132 w siedzibie MOIIB ul. 1 Sierpnia 36B.

W programie zebrania:

 1. Szkolenie:  Zasady bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym. (15')
 1. Omówienie możliwości prawnych i organizacyjnych działalności sportowej
  strzeleckiej w MOIIB w ramach zadań statutowych,
  cyt.: "działalności o charakterze szkoleniowym (...) i sportowym,
  służącej integracji członków Izby" [Statut par.7ust.1pkt8] .  (5')
 1. Dyskusja na temat potrzeb założenia Sekcji i jej form działalności. (15'-20')

 2. (w opcji) Pokaz i typowe szkolenie na rekwizytach z dziedziny strzelectwa. (15'-35')

 3. (w opcji) Ustalenie programu, nazwy i wybory władz Sekcji. (15'-20')

 4. Odpowiedzi na pytania. (.')

Odpowiedzialny za zebranie: Ryszard Rak
Czas trwania zebrania 1,5 h (max.do godz.18.00)