ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Osoby, które chciałyby otrzymać „Katalog Inżyniera” powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie: www.izbudujemy.pl/formularze/kataloginzyniera
(Publikacja jest bezpłatna dla członków PIIB).
Członkowie PIIB mogą też zamawiać ostatnie wydanie w tym roku „Przewodnika Projektanta” -  formularz zgłoszeniowy na stronie www.izbudujemy.pl/formularze/przewodnikprojektanta
Pragniemy Państwu przypomnieć, że na stronie www.izbudujemy.pl są zamieszczone wszystkie e-wydania „Przewodnika Projektanta”, które również można bezpłatnie pobrać.