ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

W dniu 13 października 2018 roku zmarł

dr inż. Ksawery Krassowski

Uhonorowany przez Radę MOIIB tytułem Złotego Promotora Budownictwa
za wszechstronną, wybitną działalności na rzecz budownictwa
w tym za 25 letnie kierowanie Izbą Projektowania Budowlanego.

Wybitny przyjaciel naszego samorządu zawodowego,
inicjator wielu wspólnych przedsięwzięć ukierunkowanych
na tworzenie właściwych warunków pracy projektantów.

Rodzinie i przyjaciołom

składamy serdeczne wyrazy współczucia

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się
w dniu 20 października 2018 roku o godzinie 11.00
w Kłodawie woj. wielkopolskie.

Żegnamy Serdecznego Przyjaciela

Rada Mazowieckiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa