ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

W dniu 23 lutego 2019 roku w warszawskim Hotelu Marriott odbędzie się XII Charytatywna Gala Karnawałowa Przyjaciół Fundacji Pro Seniore, podczas której zbierane będą fundusze na realizację celów statutowych Fundacji. W corocznie w organizowanym  balu biorą udział przedstawiciele samorządów zawodowych działających w Mazowieckim Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.