ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_00_images_egzamin2018.jpg

Do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej wpłynęło 500 nowych wniosków, zakwalifikowano do egzaminu 474 osoby. Do egzaminu testowego dopuszczono 570 osób z czego fizycznie przystąpiły w dniu 23 listopada 2018 r 534 osoby. Zdało egzamin pisemny 396 osób. Do egzaminu ustnego przystąpiło 513 osób z wynikiem pozytywnym 382 osoby zakończyły procedurę związaną z uzyskaniem uprawnień.

Do zobaczenia na uroczystości rozdania uprawnień budowlanych już w styczniu 2019 r.