ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_00_images_senat.jpgZ uwagi na prace legislacyjne zgodne z orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r., sygn. akt K 39/15 od dnia 13 lutego 2019r. przestanie obowiązywać rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 stycznia 2019 r. jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejm Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane, w którym wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego o przeniesieniu przepisów o ograniczeniach uprawnień budowlanych z rozporządzeń do ustawy. Projekt został przekazany do Sejmu RP w dniu 25 stycznia 2019 r, który zaplanował najbliższe dodatkowe posiedzenie sejmu na dzień 30 stycznia 2019 r, miejmy nadzieję, iż nasz projekt znajdzie się w porządku obrad (na chwilę obecną Ustawodawca tego nie przewidział).

Projekt ustawy znajduje się na stronie Senatu RP
https://www.senat.gov.pl/.../inicjatyw.../inicjatywa,85.html - Druk 1060

b_250_170_16777215_00_images_dokumenty.jpgPrzypominamy, że wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji wiosennej 2019 można było składać do dnia 12 lutego 2019r. Więcej informacji w zakładce Uprawnienia, Kwalifikacje, Egzaminy.
Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane odbędzie się 17 maja 2019 r.