ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_00_images_Uprawnienia.jpgWręczyliśmy uprawnienia budowlane 382 osobom w różnych specjalnościach budowlanych.
Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa działając od 2003 roku nadała już 9417 uprawnień budowlanych, co stanowi prawie 55% wszystkich członków. Wg stanu na dzień 31.12.2019r, obecnie w naszej izbie jest 17248 czynnych członków, ten fakt niezaprzeczalnie świadczy o otwartości naszego samorządu na nowych członków.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Pani Marzena Dębowska wraz z Zastępcą Panią Katarzyną Matusz oraz przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego Pan Wiesław Kołodziejski Prezes Zarządu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Liczna grupa po otrzymaniu upragnionych uprawnień ustawiła się w kolejce do Działu Członkowskiego i zasiliła szeregi naszego samorządu. Życzymy powodzenia naszym koleżankom i kolegom w pracy na budowach, w biurach projektów i innej działalności związanej z budownictwem.

Po raz pierwszy w historii obyła się transmisja live uroczystości, zachęcamy od obejrzenia

10 stycznia 2019r https://www.facebook.com/MazowieckaOIIB/videos/2188777938118077/

17 stycznia 2019r https://www.facebook.com/MazowieckaOIIB/videos/2239545076327635/