ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_00_images_SEJM.jpgUPRAWNIENIA BUDOWLANE - Wiosenna sesja egzaminacyjna co dalej ⁉

PRACE LEGISLACYJNE NABRAŁY TEMPA
Od dnia 13 lutego 2019 r. przestało obowiązywać rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r., sygn. akt K 39/15

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 20 lutego w Komisji Infrastruktury, projekt przeszedł bez merytorycznych poprawek. Wykreślono niepotrzebny fragment o zakresie wszystkich uprawnień budowlanych, pozostały w projekcie tylko uprawnienia kolejowe, gdzie nastapiła zmiana. Niektórzy posłowie postulowali także skrócenie terminu wejścia w życie nowelizacji do 7 dni po ogłoszeniu, jednak większość komisji zadecydowała o pozostaniu przy 14 dniach, za czym również optował wiceminister Artur Soboń

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 lutego 2019 r. na 77 posiedzeniu - uchwalił ustawę - legislacyjny expres i następnie ustawa trafi do Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

Marszałek Senatu zwołał dodatkowe posiedzenie Senatu na dzień 26 lutego 2019 r, na chwilę obecną brak w porządku 74 posiedzenia "naszej" ustawy. 
Miejmy nadzieję, iż z uwagi na pilność i wagę problemu porządek obrad zostanie uzupełniony i zostanie uchwalony na najbliższym posiedzeniu i następnie skierowany do Kancelaria Prezydenta RP.

Vacatio legis zapisane w ustawie przewiduje 14 dniowy okres od opublikowania w Dzienniku Ustaw

Zaprezentowane terminy umożliwią przeprowadzenie wiosennej sesji egzaminacyjnej bez zakłóceń.
Egzamin zaplanowana jest na 17 maja 2019 r.