ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Już wkrótce upływa termin rejestracji na organizowane przez Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej studia podyplomowe "Technologia BIM w projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych". Studia te realizowane są we współpracy z Fundacją Europejskie Centrum Certyfikacji BIM i nakierowane są na zdobycie umiejętności w zakresie zarządzania i koordynacji procesu budowlanego realizowanego w technologii BIM (ang. Building Information Modeling).

Oferta kierowana jest do osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych ze strony zamawiającego oraz wykonawcy robót i obiektów budowlanych. Słuchacze studiów dowiedzą się: jak organizować przepływ informacji w procesie planowania, projektowania i realizacji inwestycji, jak koordynować pracę międzybranżowych zespołów projektowych i wykonawczych, jak wymieniać informacje i śledzić kolizje, jak harmonogramować prace i śledzić ich postęp na budowie, jak opracowywać dokumentację zgodnie z obowiązującymi standardami. Przeprowadzone zostaną także warsztaty modelowania BIM, pozwalające początkującym użytkownikom poznać techniki modelowania, zaś praktykującym - udoskonalić swoje umiejętności.

Z ofertą studiów można zapoznać się pod adresem: www.bim.pw.plock.pl oraz kontaktując się telefonicznie: 24 367 21 07

Termin rejestracji na studia w systemie elektronicznym upływa 15.03.br, zaś dostarczenia dokumentów 29.03.2019r.