ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Uprzejmie informujemy, że ukazały się nowe projekty ustaw: o architektach, o inżynierach budownictwa oraz przepisy wprowadzające ustawę o architektach i ustawę o inżynierach budownictwa. Nad uwagami już pracuje Komisja Prawo-Regulaminowa. Prosimy o zapoznanie się z projektami.

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o architektach oraz ustawę o inżynierach budownictwa

Projekt ustawy o inżynierach budownictwa

Projekt ustawy o architektach