ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Zachęcamy do zapoznania się z felietonem  prof. Zbigniewa Kledyńskiego - prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dotyczący projektów ustaw o architektach i inżynierach budownictwa, opublikowany 7 czerwca 2019 r. w czasopiśmie "Rzeczpospolita"