ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Starosta Ciechanowski Joanna Potocka-Rak oraz Przewodniczący Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Roman Lulis zapraszają na spotkanie z przedstawicielami:
Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie
oraz Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie
które się odbędzie  w dniu 28 listopada 2019r. (czwartek) o godz. 11:00
budynek Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7 , sala konferencyjna nr 15 (parter)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!