ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

13 listopada Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło projekt, którego celem jest upowszechnienie elementów technologii BIM na polskim rynku budowlanym.

Projekt, ma szansę stać się dużym krokiem w kierunku upowszechnienia wykorzystania elementów technologii BIM w procesie inwestycyjnym i budowlanym.

 Głównymi celami projektu są:

  • zdefiniowanie procesów, w których możliwe jest korzystanie z technologii BIM w projektach publicznych,
  • opracowanie niezbędnych standardów i dokumentów możliwych do wykorzystania w projekcie pilotażowym wykorzystującym BIM – budownictwo mieszkaniowe,
  • poprawa wydajności systemu zamówień publicznych w kontekście możliwości wykorzystania technologii BIM przy zamówieniach – budownictwo mieszkaniowe.

 W dniach 28-30 stycznia 2020 r. przeprowadzono konsultacje z podmiotami wykorzystującymi elementy technologii BIM w swojej działalności oraz tymi, które potencjalnie mogą z tej technologii skorzystać – BYLIŚMY TAM !!! Dyskutowano na temat oczekiwań, obaw i konsekwencji wdrażania BIM nie tylko w zamówieniach dotyczących budownictwa mieszkaniowego, ale także dla całego sektora budowlanego.

Wy także możecie się przyłączyć aktywnie do udziału w pracach nad Projektem i implementacji BIM’u w Polsce. Zachęcamy do wypełnienia ankiety i podzielenia się waszą wiedzą, opinią, sukcesami i obawami w aspekcie tej metodologii.

 Ankietę znajdą Państwo pod linkiem: https://pwc.qualtrics.com/jfe/form/SV_9X3Ehi8kL3VX6zX