ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_0_0_images_radom022020.jpgSpotkanie noworoczne członków MOIIB BT Radom odbyło się w dniu 10.01.2020r. w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.b_250_170_16777215_0_0_images_radom032020.jpg Gośćmi spotkania byli m.in. : Katarzyna Kalinowska wiceprezydent miasta Radomia, dr inż. Tomasz Piotrowski zastępca sekretarza Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie, Przewodniczący OKK Warszawa, prof. UTH Krzysztof Śmiechowski – Prezes Zarządu Radomskiej Rady FSNT NOT w Radomiu, dr. Mieczysław Szatanek, Przewodniczący Okręgowej Izby Lekarskiej w Radomiu. Więcej zdjęć https://www.facebook.com/photo.php?fbid=160556441943350&set=pcb.160559741943020&type=3&theater