ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_0_0_images_DSC_0011_kadr.jpg

Przewodniczący Mazowieckiej Izby, Roman Lulis wraz z delegacją MOIIB, byli gośćmi III Konferencji Naukowo - Technicznej ŁOIIB ,,Nowoczesne technologie w budownictwie - wybrane zagadnienia". Współorganizatorem była firma INTERSERWIS - organizator XXVII Łódzkich Targów Budownictwa INTERBUD 2020. Pierwszego dnia powitano uczestników w Instytucie Europejskim, a po uroczystym otwarciu konferencji wykład inauguracyjny pt. Algorytm postepowania przy ocenie bezpieczeństwa istniejących konstrukcji budowlanych wygłosiła prof. dr .hab. inż. Anna Halicka. W piątek 21 lutego odbyło się uroczyste otwarcie Targów Budownictwa INTERBUD w Hali EXPO. W programie były dwie sesje plenarne. Pierwsza prowadzona przez  prof. dr. hab. Marka Lefika, a druga przez dr. hab. inż. Jacka Szer. Sesjom towarzyszyło szereg interesujących wykładów wygłoszonych przez wybitnych specjalistów związanych z budownictwem.

Więcej informacji już wkrótce na stronie Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.