ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_0_0_images_Obraz1.pngRenowacja obiektów zabytkowych na przykładzie Dworek Zameczek k/Przytyka to temat wyjazdu technicznego zorganizowanego przez MOIIB BT Radom , który odbył się w dniu 27.02.2020r. Prelekcje poprowadził  p. Tomasz Balcerowiak, projektant, członek MOIIB. Adaptacja zabytkowego budynku na cele gastronomiczne i hotelarskie, projektowanie ciągu technologicznego na potrzeby przystosowania obiektu na w/w cele, problemy występujące podczas prac adaptacyjnych a także kultura ożywiona na przykładzie parku zabytkowego znajdującego się na terenie Dworku Zameczek to zagadnienia z jakimi mogli zapoznać się uczestnicy.  Z kolei kb_250_170_16777215_0_0_images_Obraz2.pngol. Marek Ziomka – Rzecznik Odpowiedzialności  Zawodowej wystąpił z tematem  "Nowe prawo budowlane oczekiwania a rzeczywistość". Członkowie dyskutowali  na temat pozyskiwania środków na renowację zabytków. Uczestnicy wyrażali się bardzo pozytywnie o przeprowadzonym wyjeździe technicznym i zgłaszali kontynuację tego typu inicjatyw.

Opracował Kierownik Biura MOIIB w Radomiu p. Katarzyna Barska