ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_00_images_Plakat_msp_iBIM_e3.png!!!Zostań koordynatorem lub menadżerem BIM!!!
Studia kierowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy rozpoczęli karierę zawodową i chcą poszerzyć kompetencje, zwiększając swoją atrakcyjność na rynku pracy. Osób zainteresowanych przekraczaniem granic swojej dziedziny – projektantów architektury, konstrukcji lub instalacji chcących wykorzystać technologię BIM w wielobranżowych zespołach projektowych.

Zajęcia prowadzone będą na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w systemie zaocznym, w dwóch semestrach, 16 dwudniowych zjazdów w soboty i niedziele – łącznie 256 godzin dydaktycznych, z czego aż 184 godziny to praktyczne zajęcia w pracowni komputerowej, 40 godzin to ćwiczenia, a tylko 32 godziny to wykłady.

Tematyka studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:

SP-IBIM_1 – BIM w teorii i w praktyce

SP_IBIM_2 – Koordynacja międzybranżowa – standardy BIM.

SP_IBIM_3 – Modelowanie BIM 3D+   Revit

SP_IBIM_4 – Modelowanie BIM 3D+  ARCHICAD

SP_IBIM_5 – Programowanie wizualne – Dynamo

SP_IBIM_6 – Programowanie wizualne – Grasshopper

SP_IBIM_7 – Przepływ informacji między uczestnikami proces BIM

SP_IBIM_8 – Narzędzia analiz branżowych

SP_IBIM_9 – Praktyczna realizacja inwestycji w technologii BIM

SP_IBIM_10 – Zarządzanie projektami i procesami BIM

SP_IBIM_11 – Międzybranżowy projekt BIM.

Więcej informacji https://www.ibim.pw.edu.pl/