ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_00_images_radom2101.jpgKonferencja nt. Realizacja zadań inwestycyjnych wykonywanych w ramach projektu Life Radom Klima – PL: m.in.: roboty budowlane na zalewie Borki, budowa polderu zalewowego na rzece Cerekwiance, budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Północnym, renaturyzacja koryta rzeki Mlecznej została zorganizowana w dniu 24.06.2021r. przez BT MOIIB RADOM.

radom2102.jpgRadom jest jednym z pierwszych miast w Polsce, które zajmuje się kompleksowo problemem spowolnienia spływu wód deszczowych jako przystosowanie do zmian klimatu. Projekt LIFE14CCA/PL/000101 pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia”. Wnioskodawcą i Beneficjentem Koordynującym jest Gmina Miasta Radomia, którą reprezentował P. Jerzy Zawodnik Wiceprezydent Miasta Radomia oraz P. Katarzyna Jankowska – koordynator projektu i P. Katarzyna Bernat. Współbeneficjentami są: Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o., reprezentowała P. mgr inż. Elżbieta Stanke - Dyrektor projektu, Uniwersytet Łódzki P. dr hab. Tomasz Jurczak – kierownik projektu oraz FPP Enviro Sp. z o.o. w Warszawie reprezentowała P. dr hab. Iwona Wagner – koordynaror projektu. Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował P. inż. Roman Lulis – Przewodniczący Rady.

Opracowała:
Katarzyna Barska
Kierownik Biura MOIIB BT Radom