ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_0_0_images_Zjazd20220423_wyb.jpgCieszmy się, że aktualna sytuacja  w kraju pozwoliła na przeprowadzenie Zjazdu w trybie stacjonarnym.  Delegaci zebrali się w sali konferencyjnej hotelu Sound Garden w Warszawie by podsumować działalność organów i komisji problemowych w roku 2021 oraz całej V kadencji.
Wybrano nowe władze organów na  kadencję 2022 – 2026. Przewodniczącym Okręgowej Rady został Kolega Roman Lulis, który będzie sprawował tę funkcję drugą kadencję z rzędu. Wybrano Przewodniczących i członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Komisji Kwalifikacyjnej i Sądu Dyscyplinarnego. Powołano 29 osobową Radę Okręgową oraz Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej i Rzecznika Koordynatora. W najbliższym numerze IM oraz na stronie internetowej i Facebook-u przedstawimy składy osobowe wybranych władz. W części sprawozdawczej Zjazdu delegacji wysłuchali sprawozdań organów statutowych Izby i podjęli uchwały o przyjęciu sprawozdań i udzieleniu Okręgowej Radzie absolutorium za rok 2021. Delegaci zatwierdzili plan pracy i budżet na rok 2022 i podjęli uchwałę w sprawie wystąpienia do Rady Krajowej PIIB o przyznanie odznak honorowych dwóm członkom Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Relację z przebiegu Zjazdu oraz składy organów statutowych zamieścimy na stronie internetowej i Facebook-u oraz w najbliższym numerze Inżyniera Mazowsza.