ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

W poniedziałek (20.06.2022r.) w Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie odbyło się spotkanie z okazji 20-lecia MOIIB (było to kolejne spotkanie dla członków, przyjaciół i sympatyków MOIIB, obchodzone w Biurach Terenowych).
 
W obchodach jubileuszu wziął udział Pan Przewodniczący OR MOIIB Roman Lulis , zarazem pomysłodawca i organizator, razem z przedstawicielami władz Naszego Samorządu: Panią Łącką Iloną - Przewodnicząca Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Panem Tomaszem Zakrzewskim - Zastępcą Przewodniczącego MOIIB, Panem 𝐏𝐢𝐨𝐭𝐫𝐞𝐦 𝐃𝐦𝐨𝐜𝐡𝐨𝐰𝐬𝐤𝐢𝐦 - Zastępcą Sekretarza Rady MOIIB, Panem 𝐊𝐫𝐳𝐲𝐬𝐳𝐭𝐨𝐟𝐞𝐦 𝐙𝐢𝐞̨𝐛𝐚̨ - Redaktorem Dwumiesięcznika MOIIB, Panem Michałem Stępniem - Dyrektorem Biura MOIIB i Panią 𝐀𝐧𝐧𝐚̨ 𝐏𝐚𝐥𝐞𝐜𝐡𝐨𝐰𝐬𝐤𝐚̨ - Radczynią Prawną Biura MOIIB oraz licznym gronem zaproszonych gości, którzy przybyli celebrować ten ważny dzień. Byli wśród nich m. in.:
 
▪ Starosta w Starostwo Powiatowe w Ciechanowie - Pani 𝐉𝐨𝐚𝐧𝐧𝐚 𝐏𝐨𝐭𝐨𝐜𝐤𝐚–𝐑𝐚𝐤,
▪ Rektor Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie - 𝐝𝐫 𝐢𝐧𝐳̇. 𝐆𝐫𝐳𝐞𝐠𝐨𝐫𝐳 𝐊𝐨𝐜,
▪ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Ciechanów - Pani Irena Gutowska,
▪ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żurominie - Pani 𝐌𝐚𝐠𝐝𝐚𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐁𝐫𝐳𝐨𝐬𝐞𝐤,
▪ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płońsku - Pan 𝐌𝐚𝐫𝐞𝐤 𝐆𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐬𝐤𝐢,
▪ Prezes PEC Ciechanów - Pani  Małgorzata Niestępska ,
▪ Prezes Przedsiębiorstwa ZWIK w Ciechanowie - Pan 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐢𝐧 𝐁𝐮𝐫𝐜𝐡𝐚𝐜𝐤𝐢,
▪ Prezes Przedsiębiorstwa ZKM w Ciechanowie - Pan 𝐖𝐚𝐥𝐝𝐞𝐦𝐚𝐫 𝐊𝐢𝐜𝐢𝐧́𝐬𝐤𝐢,
▪ Prezes PUK Sp z oo w Ciechanowie -  Pan Mirosław Szymańczyk,
▪ Dyrektor Wydz. Infrastruktury i Środowiska Starostwa Powiatowego w Mławie - Pan 𝐃𝐚𝐫𝐢𝐮𝐬𝐳 𝐌𝐚𝐤𝐨𝐰𝐬𝐤𝐢,
▪ Dyrektor Rejonu Dystrybucji w Ciechanowie Energa SA Oddział w Płocku - Pan 𝐊𝐫𝐳𝐲𝐬𝐳𝐭𝐨𝐟 𝐍𝐢𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫𝐳𝐲𝐜𝐤𝐢,
▪ Dyrektorka FSNT „NOT” Rada w Ciechanowie - Pani 𝐉𝐨𝐚𝐧𝐧𝐚 𝐆𝐨𝐥𝐚𝐭,
▪ Dyrektorka PCKiS w Ciechanowie - Pani 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐒𝐦𝐨𝐥𝐢𝐧́𝐬𝐤𝐚,
▪ Dyrektorka Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie - Pani 𝐄𝐰𝐚 𝐊𝐫𝐚𝐣𝐳𝐚
▪ Dyrektorka Zespół Szkół Nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego w Mławie - Pani 𝐔𝐫𝐬𝐳𝐮𝐥𝐚 𝐌𝐚𝐤𝐨𝐰𝐬𝐤𝐚
▪ Kierownik Wydz. Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Ciechanowie - Pan 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐳𝐞𝐣 𝐊𝐚𝐥𝐢𝐧𝐨𝐰𝐬𝐤𝐢,
▪ Redaktor Puls Ciechanowa - Pan 𝐀𝐫𝐭𝐮𝐫 𝐈𝐧𝐢𝐚𝐫𝐬𝐤𝐢 oraz Przedstawiciele Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA]
 
Uroczystość Jubileuszu rozpoczęła się przemówieniem Przewodniczącego OR MOIIB, w którym nawiązał - oprócz realizowanych do tej pory zadań i celów w niedawno rozpoczętej II kadencji - do trudnej sytuacji na Ukrainie oraz pomocy, którą samorząd MOIIB zorganizował dla naszych sąsiadów zza wschodniej granicy.
Następnie głos zabrali niektórzy z zaproszonych gości. W trakcie uroczystości Pan Roman Lulis oraz Pani Joanna Potocka–Rak wręczyli naszym inżynierom wyróżnienia za szczególny wkład w rozwój budownictwa oraz działalność na rzecz samorządu.
Wyróżnienia otrzymali: 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐆𝐮𝐭𝐤𝐨𝐰𝐬𝐤𝐚, 𝐋𝐞𝐜𝐡 𝐊𝐥𝐢𝐜𝐤𝐢, 𝐉𝐚𝐧𝐮𝐬𝐳 𝐃𝐨𝐦𝐮𝐫𝐚𝐝, 𝐀𝐫𝐭𝐮𝐫 𝐆𝐢𝐳𝐢𝐧́𝐬𝐤𝐢, 𝐓𝐨𝐦𝐚𝐬𝐳 𝐌𝐨𝐫𝐚𝐰𝐬𝐤𝐢, 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐳𝐞𝐣 𝐒𝐤𝐚𝐫𝐳̇𝐲𝐧́𝐬𝐤𝐢 oraz 𝐉𝐞𝐫𝐳𝐲 𝐙̇𝐞𝐥𝐞𝐜𝐡.
 
W drugiej części uroczystości Jubileuszu było wspólne uczestnictwo w wystąpieniu artystycznym kabaretu „Paranienormalni” oraz w spotkaniu koleżeńskim.
Jubileusz 20-lecia MOIIB na pewno pozostanie niezapomnianym wydarzeniem i przeżyciem dla całego samorządu zawodowego Inżynierów Budownictwa wpisując się na kolejną kartę historii.
 
b_250_170_16777215_00_images_20-lecie_ciechanw.jpg
b_250_170_16777215_00_images_289815387_1145378872676479_4797280272081310096_n.jpg
b_250_170_16777215_00_images_289814843_1145378849343148_7244986441113545212_n.jpg
b_250_170_16777215_00_images_289901933_1145378829343150_3389947396248998606_n.jpg