ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

 Jubileusz XX-lecia Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa to bardzo ważny dzień dla środowiska inżynierów. Uroczystość odbyła się w dniu 21.06.2022r. w Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu.
 
Przewodniczący Rady Okręgowej MOIIB Pan Roman Lulis poinformował, że Ukrainie przekazano agregaty prądotwórcze wartości 100 tys. zł. Pomocy udzielono też kilkunastu dzieciom ukraińskim przybyłym na Mazowsze z terenów Ukrainy ogarniętych wojną. W dalszym ciągu jest przekazywana dalsza pomoc m.in. za pośrednictwem Fundacji S.O.S. Straty jakie poniosła Ukraina w tym zbombardowane osiedla mieszkaniowe, zniszczone mosty, wiadukty oraz szlaki komunikacyjne „zdajemy sobie sprawę z zakresu pomocy jakiej potrzebować będzie Ukraina także od nas- po zakończeniu tej tragedii” mówił P. Roman Lulis. Niezbędna jest więc dalsza integracja i jedność środowiska MOIIB, także szkolenie członków i uzyskiwanie przez nich uprawnień w kadencji obejmujące j lata 2022-2026. Wspólnie możemy zrobić wiele pożytecznego dla społeczeństwa. Przewodniczący Roman Lulis dziękował też członkom MOIIB i ich delegatom za obdarzenie go zaufaniem.
 
Swoim udziałem w obchodach jubileuszu MOIIB zaszczycili nas również znamienici goście:
Pani 𝐀𝐥𝐞𝐤𝐬𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐖𝐢𝐞𝐥𝐠𝐨𝐬 – reprezentująca Posła na Sejm RP Pana Mirosław Maliszewski
Pan Adam Duszyk – Prezes Zarządu Miejskiego PSL w Radomiu, który reprezentował Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Pan 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚ł 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐥𝐬𝐤𝐢– Sekretarz m. Radom.
Pan 𝐓𝐚𝐝𝐞𝐮𝐬𝐳 𝐃𝐮𝐫𝐚𝐤 – członek Krajowej Rady Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Pani 𝐀𝐠𝐧𝐢𝐞𝐬𝐳𝐤𝐚 𝐆𝐨𝐳𝐝𝐮𝐫 - Reprezentująca Przewodniczącą Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu
Pan dr Karol Stępniewski - Przewodniczący radomskiej delegatury Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza
Pan prof. dr hab Krzysztof Śmiechowski (Prezes) oraz Pan 𝐦𝐠𝐫 𝐏𝐚𝐰𝐞ł 𝐊𝐮𝐛𝐢𝐜𝐤𝐢 (Wiceprezes) – reprezentowali Zarząd Radomskiej Rady FSNT NOT
Pani 𝐌𝐚𝐠𝐝𝐚𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐖𝐢𝐞𝐥𝐨𝐠𝐨́𝐫𝐬𝐤𝐚 (Prezes) oraz Pan 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐮𝐬𝐳 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐬 (Sekretarz) reprezentowali Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Radomiu
Pan 𝐙𝐛𝐢𝐠𝐧𝐢𝐞𝐰 𝐎𝐬𝐭𝐫𝐨𝐰𝐬𝐤𝐢 – Dyrektor - oraz jego Zastępca, Pan 𝐏𝐚𝐰𝐞ł 𝐙𝐢𝐞̨𝐛𝐚 z Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Rejon Drogowy w Radomiu
Pani 𝐦𝐠𝐫 𝐢𝐧𝐳̇. 𝐉𝐨𝐚𝐧𝐧𝐚 𝐂𝐡𝐨𝐣𝐧𝐚𝐜𝐤𝐚 – Dyrektor Powiatowy Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu
Pan 𝐑𝐚𝐝𝐨𝐬ł𝐚𝐰 𝐂𝐢𝐜𝐡𝐨𝐜𝐤𝐢– Zastępca Przewodniczącego OR MOIIB.
Gościliśmy także Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego, Kierowników, Dyrektorów, Naczelników Wydziałów Budownictwa i Architektury Starostw Powiatowych. Geodetów, naczelników Wydziałów Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostw Powiatowych, przedstawicieli szkół technicznych i wyższych, przyjaciół, sympatyków.
 
Przedstawiciele wojewody mazowieckiego, marszałka Mazowsza i Prezydenta Radomia, służb budowlanych i pokrewnych izb przekazali na ręce Pana Przewodniczącego Rady Okręgowej Romana Lulisa listy gratulacyjne i życzenia na wręczanych im grawertonach. Reprezentanci wojewody mazowieckiego, marszałka Mazowsza i Prezydenta Radomia zostali poproszeni o towarzyszenie jubilatom w akcie honorowania wyróżnieniami za wyjątkowe osiągnięcia zawodowe w dziedzinie budownictwa 10. członków MOIIB lub innych osób współuczestniczących w tworzeniu i realizacji projektów, w tym także ważnych dla Mazowsza i subregionu radomskiego.
 
Uhonorowani nimi zostali:
𝐦𝐠𝐫 𝐢𝐧𝐳̇. 𝐌𝐚𝐫𝐞𝐤 𝐌𝐚𝐫𝐥𝐢𝐜𝐚,
𝐦𝐠𝐫 𝐢𝐧𝐳̇. 𝐆𝐫𝐳𝐞𝐠𝐨𝐫𝐳 𝐆𝐢𝐞𝐫𝐦𝐚𝐤𝐨𝐰𝐬𝐤𝐢,
𝐦𝐠𝐫 𝐢𝐧𝐳̇. 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐢𝐬ł𝐚𝐰 𝐑𝐲𝐝𝐞𝐥,
𝐦𝐠𝐫 𝐢𝐧𝐳̇. 𝐂𝐞𝐳𝐚𝐫𝐲 𝐎𝐥𝐬𝐳𝐞𝐰𝐬𝐤𝐢 ,
𝐦𝐠𝐫 𝐢𝐧𝐳̇. 𝐉𝐚𝐧 𝐋𝐚𝐜𝐡𝐨𝐫,
𝐦𝐠𝐫 𝐢𝐧𝐳̇. 𝐒ł𝐚𝐰𝐨𝐦𝐢𝐫 𝐒𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚,
𝐦𝐠𝐫 𝐢𝐧𝐳̇. 𝐖𝐢𝐞𝐬ł𝐚𝐰 𝐉𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐤,
𝐦𝐠𝐫 𝐢𝐧𝐳̇. 𝐙𝐛𝐢𝐠𝐧𝐢𝐞𝐰 𝐊𝐚𝐫𝐚,
𝐢𝐧𝐳̇. 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐳𝐞𝐣 𝐏𝐚𝐰𝐥𝐢𝐤𝐨𝐰𝐬𝐤𝐢,
𝐋𝐞𝐬𝐳𝐞𝐤 𝐓𝐫𝐳𝐞𝐜𝐢𝐚𝐤 – długoletni Prezes Wodociągów Miejskich w Radomiu.
 
Dopełnieniem uroczystości był wyśmienity spektakl teatralny „Pomoc domowa” w reż. Krzysztofa Dracza oraz spotkanie koleżeńskie.
 
b_250_170_16777215_0_0_images_290922365_1148850935662606_4155554666877671187_n.jpg
b_250_170_16777215_0_0_images_290847294_1148850475662652_7660806594353629749_n.jpg
b_250_170_16777215_0_0_images_290836461_1148850502329316_8599079814489800469_n.jpg
b_250_170_16777215_0_0_images_290835179_1148850815662618_5174682073517902864_n.jpg
b_250_170_16777215_0_0_images_290930064_1148850435662656_5109322606799986522_n.jpg
b_250_170_16777215_0_0_images_290108429_1148850468995986_5667561242780705887_n.jpg
b_250_170_16777215_0_0_images_290659776_1148850515662648_824381542086084025_n.jpg
b_250_170_16777215_0_0_images_290726720_1148850915662608_5990545991369577249_n.jpg
b_250_170_16777215_0_0_images_290881193_1148850472329319_1479853332992115287_n.jpg
b_250_170_16777215_0_0_images_290616851_1148850432329323_2144719249657197286_n.jpg
b_250_170_16777215_0_0_images_290804671_1148850885662611_396099588006213450_n.jpg