ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

 

Z głębokim żalem i smutkiem

przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 02 lipca 2022r.

w Płocku zmarł

 

 mgr inż. Kazimierz Badowski

 

wieloletni Wiceprzewodniczący

Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Rodzinie i Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia

składa

Rada Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 08 lipca 2022r.

Nabożeństwo żałobne w kościele św. Dominika na Górkach w Płocku

 rozpocznie się o godz. 13:00