ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych odbyła się w siedzibie MOIIB w dniach 11 i 14 lipca 2022. Ze względu na liczbę uczestników uroczystość podzielono na cztery tury. Poniedziałek 11 lipca w gmachu przy ul. 1 Sierpnia przeznaczono dla reprezentowanej najliczniej specjalności konstrukcyjno-budowlanej, czwartkowe spotkania natomiast dla inżynierów reprezentujących pozostałe specjalności.

W Sesji Wiosennej uprawnienia uzyskało 406 osób, zdawalność wyniosła 82%.

Szczegółowa relacja z wydarzenia wraz ze statystykami dotyczącymi liczby nadanych uprawnień w poszczególnych specjalnościach opublikowana zostanie na łamach „Inżyniera Mazowsza” nr 5/ 2022.

Poniżej  zdjęcia przybliżających klimat uroczystości: