ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 31 sierpnia 2022 r. odeszła od nas

Ewa Bosy

Przewodnicząca Okręgowej Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, członek Krajowej Rady PIIB,
delegatka na Krajowe Zjazdy PIIB

Rodzinie i Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia